Válka o Moravu

Roku 1422 došlo k několika menším vojenským akcím, které však neměly žádný strategický význam. Největší akcí se stalo dobývání ...

Rejsa do Slezka r.1428

Po ukončení úspěšné rejsy do horních Uher, která se odehrála v prvních měsících roku 1428, pokračovalo husitské vojsko v ofenzi...

Rejsa do Rakous r.1428

Rejsu do Rakous mužeme považovat za výslovne výbojnou. Bez jakéhokoliv vetšího odporu táborité pronikli až k Dunaji, ostřeloval...

Rejsa do Rakous r.1429

Dne 29. ledna 1429 měla husitská vojska snahu dobýt Svídnici ale kvůli odporu posádky vedené hornolužickým fojtem Albrechtem z ...

Rejsa na Slovensko r.1433

Na jaře r. 1433 byl táborům umožněn průchod přes polské území do Spiše. Na přelomu 2. a 3. dekády měsíce dubna prošli táboři Ha...