Počátkem tohoto roku se u Veselí na Moravě spojili táboři vedeni Prokopem Holým a sirotci v čele s Prokůpkem. Výpravy se účastnili též pražané posíleni moravskými oddíly Jana Tovačovského. Počátkem února stanuli u Skalice, pak zamířili směrem na Senici, Modru, Pezinok a Sv. Jur k Bratislavě a zdálo se, jakoby jejich cílem byly Dolní Uhry. Od Bratislavy se však husité stočili povážskou cestou na sever směrem na Senec, Veľké Kostoľany a Nové Mesto nad Váhom, aby se vrátili na Moravu a přes Uherský Brod zamířili do Slezska: Rejsa do Slezka r.1428.  1. Počátkem tohoto roku se u Veselí na Moravě spojili táboři vedeni Prokopem Holým a sirotci v čele s Prokůpkem
  2. Výpravy se účastnili též pražané posíleni moravskými oddíly Jana Tovačovského. Počátkem února stanuli u Skalice
  3. pak zamířili směrem na Senici
  4. Modru
  5. Pezinok a Sv. Jur
  6. k Bratislavě a zdálo se, jakoby jejich cílem byly Dolní Uhry
  7. Od Bratislavy se však husité stočili povážskou cestou na sever směrem na Senec
  8. Veľké Kostoľany
  9. a Nové Mesto nad Váhom
  10. aby se vrátili na Moravu a přes Uherský Brod zamířili do Slezska