Po ukončení úspěšné rejsy do horních Uher, která se odehrála v prvních měsících roku 1428, pokračovalo husitské vojsko v ofenzivních akcích na půdě nepřítele.

Výpravy se účastnili kališníci z Moravy a příslušníci téměř všech ústředních husitských frakcí z Čech, v čele se sirotčí a táborskou polní obcí. Prve jmenovaní vytáhli do pole pod velením Veleka z Březnice, jenž byl doprovázen knězem Prokůpkem, v čele táborů stáli Prokop Holý, který řídil duchovní a politickou správu vojska, Jan z Bukoviny a jeho pobočník Zikmund z Vranova. Spolu s těmito oddíly vyrazila i část hotovosti Nového města pražského vedená Janem Tovačovským z Cimburka a hejtman táborské posádky v Břeclavi kníže Fedor z Ostrogu. 1. z Uherského Brodu vyrazilo vojsko
 2. přes Přerov
 3. a hrad Odry ke slezským hranicím
 4. před důrazným postupem českého vojska uprchli obyvatelé Ostravy
 5. Ketře
 6. Osoblahy
 7. Také opavský kníže Václav se neodhodlal k obraně svých statků a raději s husity uzavřel příměří
 8. Dobyt byl hrad Hukvaldy
 9. města Hlohov,
 10. Prudník,
 11. Bělá a Střelč, jež náležely k majetku Bolka Opolského. Ten pod tíhou okolností uzavřel s Čechy spojeneckou smlouvu po 13. březnu
 12. Další postup husitů posléze směřoval k Nise
 13. Husité se obléháním Nisy nezdržovali. Bleskovými výpady se jim podařilo vyplenit poměrně široké území a obsadit města např. Pačkov.
 14. Frankenštejna, Otmuchov
 15. Břeh, Střelín aj.
 16. Výprava stanula před samotnou Vratislaví, avšak od obléhání raději upustila, načež se s obrovskou kořistí vrátila přes Kladsko zpátky do Čech.