Nejnovější místa

BOLCZÓW

Místa: Zřícenina | Kraj: Polsko
Během husitských válek se hradu zmocnili husité, vytvořili z něj svůj opěrný bod a škodili odtud jak nejlépe uměli, takže musel...

~Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti~

~ Mistr Jan Hus