Husova pouť do Kostnice
Trasa s putováním Mistra Jana Husa - www.husovapout.cz

Popravou Jana Husa a Jeronýma Pražského během kostnického koncilu se stala Kostnice jedním z významných bodů dějin husitství. Na základě Husova učení, které ohrožovalo církevní autoritu, byl Jan Hus již v roce 1410 stižen klatbou. Když mu král Zikmund přislíbil glejt k bezpečnému pohybu v říši, vydal se se svým doprovodem na cestu do Kostnice, aby zde před koncilem obhajoval své teze. Navzdory příslibu krále byl Jan Hus již tři týdny po příjezdu zatčen. 6. července 1415 byl odsouzen jako kacíř a upálen na hranici. Jeho přítel Jeroným Pražský byl upálen 30. května 1416. www.hussitenstaedte.net


 1. Hrad - Krakovec
 2. Kralovice
 3. Mladotice
 4. Nečtiny
 5. Krasíkov
 6. Planá
 7. Tachov
 8. Bärnau, město kde byl zdejším farářem a jeho pomocníky přivítán vínem
 9. Plößberg
 10. Störnstein
 11. Neustadt
 12. Weiden
 13. Etzenricht
 14. Hirschau
 15. Sulzbach-Rosenberg
 16. Pommelsbrunn
 17. Hersbruck
 18. Lauf
 19. Norimberk (Nürnberg)
 20. Ulm
 21. Biberach an der Riß
 22. Ravensburg
 23. Meersburg
 24. Kostnice (Konstanz)