Tažení k rakouskému městu Retz bylo prvni za hranice. Podkopali opevnění města a vnikli do jednoho ze sklepů, z něhož pak pronikli až na tržiště a město z velké části vypálili.

Při obléhání Retzu byl smrtelně raněn husitský velitel Bohuslav ze Švamberka, který zemřel po převozu do Moravského Krumlova. Do čela táborského svazu se po jeho smrti dostal kněz Prokop Holý.

Město bylo zničeno a mnozí jeho obyvatelé pobiti. Jedna kronika z Klosterneuburgu píše, že bylo zajato šest tisíc lidí, mezi jinými i hrabě Jindřich z Maidburgu, a odvedeno do Prahy, téměř 8 000 lidí prý bylo zabito. Roku 1431 se loupeživý husitský vpád opakoval.

(wikipedia - Retz)  1. Na začátku listopadu pražané s tábory dobyli premonstrátský klášter v Louce
  2. a odsud táhli k rakouskému městu Retz. První husitské tažení za hranice vyvrcholilo 25. listopadu 1425, kdy se podařilo dobýt vcelku dobře opevněné město, zajmout hraběte a získat velké zisky.