Roku 1422 došlo k několika menším vojenským akcím, které však neměly žádný strategický význam. Největší akcí se stalo dobývání Uherského Ostrohu vojsky Zikmunda a Albrechta. Během něho došla k obléhatelům zpráva, že se ze severu blíží vojska litevského knížete Zikmunda Korybutoviče, a tak obléhání bylo skončeno a vojsko se stáhlo do Uher. Téhož roku došlo také k důležité změně na Moravě ve smyslu politickém. Albrecht II. Habsburský si vzal dceru Zikmunda Lucemburského a v roce 1423 se stal moravským markrabětem. Moravská husitská šlechta sice slíbila poslušnost novému vladaři, ovšem menší radikální část již byla na straně českých husitů a na Moravě tak začaly vznikat husitské ostrůvky. Proti nim vystupoval zejména olomoucký biskup Jan XII. Železný, který sám vedl své bojovníky proti husitům.. 1. Jan XII. Železný v letech 1422 a 1423 proti husitům např. obléhal a dobyl hrady Račice
 2. Černá Hora
 3. Boskovice
 4. Kunštát
 5. Nový hrad
 6. V létě roku 1423 přitáhla na Moravu výprava orebitů a pražanů pod vedením Haška z Valdštejna a Bořka z Miletínka, která dobyla několik významných bodů jako Vyškov
 7. Melice
 8. Kvasice
 9. Slavkov
 10. ale nejvýznamnější byla bašta Jana Železného - biskupské město Kroměříž.
 11. Dobyt byl načas i Přerov, který se stal jedním z významných opěrných bodů husitů
 12. V roce 1424 došlo k tažení, při kterém Jan Žižka u Přibyslavi zemřel
 13. Husité poté v tažení pokračovali a dobyli Třebíč
 14. Ivančice
 15. Boskovice
 16. Letovice
 17. a Mohelnici
 18. Roku 1425 obsadili přívrženci Zikmunda Korybutoviče Petr Holý a Dobeš Puchala kartuziánský klášter Dolany
 19. Hluboký
 20. a Majetín. Odkud ohrožovali spolu s Janem Tovačovským z Cimburka a Petrem Strážnickým z Kravař Olomouc
 21. S další výpravou husitů z Čech se sice nepodařilo dobýt Znojmo a Jihlavu, ovšem dalších cílů bylo dosaženo a jihozápadní Morava se stala součástí táborského svazu. Díky biskupovi Janu Železnému a jeho vojsku s 1500 muži se podařilo udržet Olomouc
 22. V roce 1426 se připravovalo tažení Albrechta Habsburského proti husitům, ale ti ho předešli a udeřili první. Dobyty byly Mikulov
 23. Podivín
 24. Břeclav
 25. a v Rakousku Valtice.
 26. K velké husitské ofenzívě pod vedením Jana Tovačovského z Cimburka došlo v roce 1427 na severní Moravě, byly obsazeny města Přerov
 27. Nový Jičín
 28. Fulnek
 29. Odry
 30. Hranice
 31. a Moravský Šternberk
 32. 1427 - 1428 se uskutečnila velká výprava Prokopa Holého všech tří svazů přes Moravu a Horní Uhry do Slezska z Veselí na Moravě
 33. 1428 Korybutovič působil v husitské posádce v Odrách,
 34. Jan XII. Železný opustil svůj olomoucký úřad a odešel do Uher,
 35. Roku 1431 Albrecht II. Habsburský svedl v okolí Brna vítěznou bitvu s moravskými husity, ale byl odtud vytlačen
 36. Husité v čele s Janem Tovačovským z Cimburka pořádali z Moravy až do roku 1434 výpravy do Horních Uher, táboři pronikli v roce 1433 až na Spiš.