Na jaře roku 1427 se táboři a sirotci pod vedením Prokopa Holého vypravují na tažení do Dolních Rakous. 14. března pak porážejí v bitvě u Zwettlu armádu rakouského vévody Albrechta Habsburského.  1. V roce 1426 rozdrtili příslušníci většiny husitských svazů vojenskou výpravu z území římskoněmecké říše v bitvě u Ústí nad Labem
  2. Po dosažení vítězství se tábo5i a sirotci obrátili k Poděbradům, kde oblehli někdejšího Žižkova spojence Hynka Bočka z Kunštátu, jenž uzavřel spojenectví s některými katolickými pány. Narazili na silnou obranu a akce se protáhla až do podzimních měsíců
  3. V tu dobu vpadlo vojsko vévody Albrechta a oblehl Břeclav a Prokop Holý rychlým pochodem vyrazil na Moravu. V druhé polovině listopadu pak vítězně udeřil na Albrechtovy síly a dodal posádce zásoby.
  4. Po své porážce se rakouský vévoda stáhl a v jeho stopách vyrazil oddíl českého šlechtice Jindřicha ze Stráže, který se pokusil dobýt město Světlá a vyloupil alespoň nedaleko stojící stejnojmenný klášter.
  5. Zhruba tři měsíce po těchto událostech se před městem objevilo značně silnější táborsko-sirotčí vojsko, v jehož čele byl i nadále kněz Prokop Holý