Sotva se sirotci vrátili ze slezských plen, mířili v čele s hejtmanem Velkem z Březnice spolu s pražskými spolubojovníky v počtu několika tisíc do Horní Falce.  1. Počátkem června zanechali své zřetelné stopy v krajině u Bärnau
  2. Tirschenreuthu
  3. a Falkenbergu
  4. Obrátili se na jih po levé straně řeky Naaby, která z části patřila bavorskému vévodovi Janovi ze Sulzbachu, z části kurfiřtu Bedřichu Braniborskému. Vypáleno bylo mnoho vsí a několik menších měst, i residenční sídlo vévody Oty z Mosbachu
  5. Zastavili se nedaleko Řezna u Nittenau, kde přidali tomuto malému městu nemalé starosti protržením rybniční hráze. Místního kněze pak svlékli do naha, řetězem ho přivázali k vozu a ať chtěl nebo ne, musel se s nimi vydat na další cestu.
  6. Ta vedla rovnou k walderbachskému klášteru, kde husité neušetřili vybavení ani obyvatele objektu. Mniši byli pobiti, interiér zdecimován
  7. Zpáteční cestou se ubírali přes Koubu (Cham)
  8. a Mnichov nad Lesy (Waldmünchen).
  9. -
  10. V polovině června po průchodu Všerubským průsmykem se před nimi rozprostřela silueta rodné země.