Český Brod
Český Brod tvořilo vlastní kamenné město uvnitř jednoduché hradební zdi z poloviny 14. století a jeho tři nechráněná předměstí - Pražské, Kouřimské a Liblické. V prvních desetiletích 15. století, kdy Ondřej z Českého Brodu, profesor pražské univerzity, vystoupil proti Husovým reformám, zůstávalo bohatnoucí město na straně katolické církve a krále. Jejich stoupenci se sešli v Brodě v r. 1415 a uzavřeli proti husitskému svazu panskou jednotu v čele s Janem z Hradce.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Český_Brod

50.0738889° N, 14.8580556° E