Spišský hrad je jedna z nejrozsáhlejších hradních zřícenin na Slovensku nacházející se na travertinovém kopci nedaleko od městečka Spišské Podhradie na katastru obce Žehra asi 5 km severozápadně od ní.


49.000556° N, 20.768333° Enavigovat

Spišský hrad je chráněn jako slovenská Národní kulturní památka a je zařazen na seznam lokalit Světového dědictví UNESCO.

Spišský hrad tvoří spolu s městečky Spišské Podhradie a Spišská Kapitula souvislou historickou sídelní jednotku tvořenou třemi různými sídly. Každé sídlo bylo něčím typické:

Spišské Podhradie - městečko tvořící hospodářské zázemí hradu a kapituly
Spišský hrad - centrum královské moci na Spiši
Spišská Kapitula - centrum církevní moci na Spiši

Spišský hrad je situován pod horským průsmykem Branisko, kterým procházela prastará obchodní cesta. Hradní kopec byl osídlen již od mladšího paleolitu. Na přelomu letopočtu vzniká na hradním návrší rozlehlé laténské hradiště. Slovanské osídlení se však neobjevuje na hradním návrší, nýbrž se koncentruje na sousední náhorní plošinu Dreveníka. Opětovné osídlení hradního vrchu nastává v průběhu 12. století v souvislosti se začleněním severovýchodního Slovenska do rámce Uherského království.
Bergfrit Spišského hradu

V té době vzniká románský hrad s mohutnou obytnou věží kruhového půdorysu na nejvyšším vrcholu hradního skaliska. Tato věž však byla zanedlouho zničena, pravděpodobně v důsledku tektonické poruchy podloží a nahrazena v první třetině 13. století současnou věží postavenou v jejím těsném sousedství. Počátkem 13. století je postaven rovněž románský poschoďový hradní palác s hradní kaplí, která sloužila nejenom hradnímu pánovi ale i proboštovi kapituly, která se usídlila na úpatí hradu ve věžové stavbě v prostorách dnešního románského předhradí.

Spišský hrad jako jeden z mála hradů odolal tatarskému vpádu v roce 1241, poté bylo však zesíleno jeho opevnění. Na hradních stavbách a později i na stavbách ve Spišské Kapitule a v blízké obci Spišské Vlachy pracovali zedničtí mistři ze severní Itálie. V průběhu 14. století bylo vybudováno nové velké hradní nádvoří a v průběhu 15. století byl vybudován tzv. Dolní hrad - rozlehlé předhradí, které bylo sídlem vojsk Jana Jiskry z Brandýsa. Toto předhradí bylo vymezené hradební zdí, dvěma obytnými věžemi a vstupní věží. V centru se nacházela samostatně opevněná pevnůstka.

Noví majitelé hradu v druhé polovině 15. století - Zápolskovci se snažili přeměnit horní hrad v reprezentativní šlechtické sídlo a doplnili hrad o nové budovy včetně nové hradní kaple postavené na volném prostranství.

V časech renesance patřil Spišský hrad Thurzovcům a Csákyovcům, kteří dále horní hrad přestavovali včetně staveb dalších budov a změn funkčnosti stávajících budov. Byl změněn vstup na hrad a přizpůsoben možnostem dělostřelecké obrany, románský palác byl změněn na zbrojnici, na nádvoří byly vybudovány arkády a pavlače. Hrad přesto přestal vyhovovat nárokům šlechty na pohodlné bydlení a byl panstvem počátkem 18. století opuštěn a v roce 1780 vyhořel a změnil se ve zříceninu.


V roce 1970 započala komplexní památková obnova rozsáhlé hradní zříceniny na základě výsledků rozsáhlého archeologického a historicko-architektonického průzkumu. Rozsáhlý hradní objekt je postupně rekonstruován pro potřeby expozice Východoslovenského muzea Košice.

V současné době je hrad zpřístupněn v době od května do října denně včetně pondělí.

Veřejnosti je zpřístupněno více objektů - na dolním nádvoří tzv Naučná trasa, jejíž součástí jsou mimo rekonstruovaných úseků hradební zdi i rekonstruované základy pevnůstky z dob Jana Jiskry a dále barbakán západní brány středního nádvoří ze 14. století, základy pravěké kultovní stavby a základy hospodářských budov ze 17. století.

V roce 1985 byla zpřístupněna renesanční arkádová chodba a západní gotické hradní paláce Horního hradu, ve kterých jsou umístěny expozice dokládající vývoj hradního osídlení od pravěku a na dokumentaci politické a vojenské moci šlechty s důrazem na bojovou techniku v 15. a 16. století.

Zdroj: wikipedia - Spišský hrad