31. prosinec 1429 nebo 1. leden 1430 - 800 jezdců pod velením dolnolužického fojta Hanuše z Polenska bylo u lesa poblíž města Grimma poraženo jízdním oddílem hejtmana Jana Zmrzlíka. Husité údajně pobili na 400 nepřátel a 150 jich vzali do zajetí.


51.238611° N, 12.725278° Enavigovat

Vojska se při tažení vydala k Lipsku, kde se soustřeďovalo vojsko saského kurfiřta Bedřicha II. Dobromyslného.

V první fázi tažení nejvíce utrpěly vesnice a malá špatně opevnená města. Husité postupovali prímo k městu Grimma, u kterého došlo ke klíčové bitvě.

Husitská vojska musela překročit řeku Mulda, ale zvýšená hladina toku znemožňovala klasický zpusob přechodu ve třech pochodových proudech. V tomto okamžiku se proti husitům postavil Hanuš z Polenska, který měl znemožnit husitum přechod. Pod vedením Jana Zmrzlíka ze Svojšína došlo k odvrácení útoku nepřátelských vojsk a přechod pres řeku byl dokončen.

Toto vítězství husitů způsobilo rozklad v řadách protivníka, který se dal na ústup. Vojska bojující ve jménu kalicha pak snadno a bez odporu postoupila k Lipsku.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_husitských_bitev