Odry (zámek, původně hrad)
Zámek Odry je zaniklé panské sídlo, původně hrad, přestavěný na zámek. Zpočátku byly Odry součástí vévodství opavského, v roce 1377 pří dělení tohoto vévodství se staly příslušenstvím dílu, který tehdy připadl vévodům Přemkovi a Václavovi. Ovšem poprvé se Odry, tehdy ještě jako ves, připomínají v roce 1346.

49.662364° N, 17.8325° Enavigovat

Po roce 1380 zde nechal Petr ze Šternberka v severovýchodním nároží městských hradeb a na okraji svahu k pravému břehy řeky Odry vybudovat hrad. Hrad využil vhodné místo v nároží městských hradeb a od areálu města byl oddělen příkopem. Proti městu byl hrad údajně uzavřen křídlem s vysokou věží.
S původním hradem bylo možno opatrně spojovat jen některé zdi mezitraktové a to většinou jen pod úrovní terénu.

V roce 1427 se města a hradu zmocnili husité a měli zde posádku až do roku 1433, kdy je odtud mocí vypudil opavský vévoda Přemek a Odry předal zpět Jiřímu ze Šternberka.

 

Poslední zbytky zámku (sklepy) byly odstraňovány ještě po roce 1970.

Zdroj: wikipedia - Odry (zámek)