Město bylo založeno původně jako keltské, později římské opevněné sídlo.

V letech 1414 až 1418 bylo dějištěm ekumenického koncilu, nazývaného kostnický koncil, který řešil otázku velkého západního schizmatu a reformy církve. V průběhu tohoto koncilu byl odsouzen jako kacíř a 6. července 1415 upálen světskou mocí na příkaz císaře Zikmunda mistr Jan Hus. O rok později potkal stejný osud Jeronýma Pražského.

V letech 585 - 1821 byla Kostnice sídlem diecéze.

Zdroj: cs.wikipedia.org

47.661137° N, 9.1642552° E