Hrad Lauf - Dominantou hradu je erbovní sál s nejvzácnější sbírkou české a moravské heraldiky.


49.51° N, 11.282222° Enavigovat

Hrad Lauf (něm. Wenzelsburg či Wenzelschloss) je středověký hrad v městečku Lauf an der Pegnitz nedaleko Norimberku v Německu. Německé jméno je odvozeno od, do současnosti dochované, sochy svatého Václava na fasádě vstupní věže s bránou. Hrad měl původně strážní funkci, nechal jej vybudovat císař Karel IV. roku 1356 na Říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem na rozvalinách staršího štaufského hradu. Dominantou hradu je erbovní sál se znakovou galerií objevenou roku 1934. Pod vrstvou staré malby se skrývalo 112 erbů Českého království. Je to nejvzácnější sbírka české a moravské heraldiky.

Město Lauf zakoupil Karel IV. roku 1353 od falcké větve Wittelsbachů společně s dalšími místy a později se tato oblast nazývala Česká Falc, která byla svého času součástí Zemí Koruny české. Karel provázel nákup horečnou stavební činností a jedním z výsledků této aktivity je právě hrad v Laufu. Hradní kaple byla zasvěcena sv. Václavovi a jako demonstrace moci českého krále byla vyzdobena erbovní síň. Hrad začal ubytování císařského dvora na cestách sloužit až roku 1361 po zmíněných přestavbách.

Roku 1373 postoupil Karel IV. hrad spolu s částí České Falce Otovi V. Bavorskému. Jednalo se o součást dohody z 15. srpna 1373, v níž se Ota, v této době braniborský markrabě, jménem rodu Wittelsbachů vzdal nároků na Braniborské markrabství (které Karel IV. následně téhož roku začlenil do svazku Zemí České koruny a novým markrabětem jmenoval svého syna Václava) výměnou za 200 tisíc zlatých a rozsáhlé nemovitosti včetně hradu Lauf.

Zdroj: wikipedia - Hrad Lauf