Katolický Cheb se pro ochranu svých pozic stal od počátku aktivním účastníkem protihusitské koalice


50.0794444° N, 12.3705556° Enavigovat

V této době byl Cheb oporou císaře Zikmunda, Václavova bratra a nástupce na českém trůnu, jenž byl zároveň králem uherským. Vedle vojenských aktivit se v Chebu uskutečnilo pod patronací měšťanů důležité jednání, které mělo boje zastavit a připravit cestu k porozumění mezi církví a husitskými Čechami. Toto jednání vešlo do dějin coby soudce chebský (1432). Začátkem května 1432 přijela do Chebu delegace husitů vedená Janem Rokycanou a Prokopem Holým, aby se zástupci katolické strany jednala o podmínkách a zárukách při účastni na basilejském koncilu. Při obtížném jednání byla schválena dohoda o 11 bodech, které zaručovaly husitské straně svobodné slyšení na základě Písma. Když se husitská vojska objevila počátkem roku 1421 na Plzeňsku, poslali Chebští přes 1500 svých žoldnéřů na pomoc Tachovu. Po skončení husitských válek odměnil král Zikmund Lucemburský město Cheb za jeho postoje zlatou bulou z 25. ledna 1437, kterou byly městu potvrzeny všechny výsady a uděleny nové. Město nyní pravidelně vysílalo své vyslance na říšské sněmy, které se konaly uvnitř jeho hradeb (například v roce 1437 za císaře Zikmunda).

.

Zdroj: prirodakarlovarska.cz - Soudce chebský