Jiříkova lípa, Úhrovská lípa, výška: 5 m, obvod: 390 cm, 420 cm, věk: 500 let


49.809806° N, 15.564842° Enavigovat

Na lípě byla pověšena bílá informační tabule s černým textem (později již pouze opřená u paty kmene):
„Památce věhlasného krále Jiřího Poděbradského, který pod touto lípou dne 27. února 1469 uzavřel mír s Matyášem králem uherským.“

Podle pověsti rostla tato lípa u usedlosti, ve které podepsali 27. února 1469 (staré pohlednice uvádějí 14. únor 1469) mír český král Jiří z Poděbrad a uherský král Matyáš Korvín. Podle jiné pověsti zde Jiří z Poděbrad odpočíval na začátku války, když mířil k nepřátelům.

Zdroj: cs.wikipedia.org - Úhrovská lípa