Štukový reliéf od Vilíma Amorta z října 1900 - Ulice U divadla, č. p. 621


50.036367° N, 15.780575° Enavigovat

Asi pětimetrový reliéf je umístěn na průčelí domu mezi okny a sahá až do štítu. K omdlévajícímu Husovi stojícímu na zapálené hranici přilétá anděl s velkými rozepjatými křídly, chytá ho do náruče, svou hlavu tiskne k jeho a přitom ho patrně líbá. Za hlavou M. J. Husa, na které má nasazen kacířský klobouk, je naznačena trnová koruna. V pozadí je vidět opevnění a věž kostela, v dolní části hlava člověka s nataženou rukou směrem k andělovi. Nad andělem jsou naznačeny obláčky a z jednoho nejvýše položeného se vynořuje ruka, z jejíchž prstů jdou dolů paprsky. Výjev lze tedy vyložit tak, že anděl mu dává skrze Boha Otce požehnání a klid. Zcela nahoře motiv kalichu. Postava v dolní části by mohla představovat negativní osobnosti rozčilující se nad spásou M. J. Husa.

Amort se za prací do Pardubic vydal již podruhé (poprvé rok před tím, kdy vytvořil na městský dům reliéf Madony s dítětem). Při pobytu v Pardubicích stihl ještě vykonat jednu realizaci: reliéf Sv. Ludmily na fasádu pardubické vily.

K reliéfu M. J. Husa na hranici existuje řada samostatných reliéfních desek různé velikosti, které se nachází například ve správě Muzea hl. města Prahy či Národního muzea, kdy si pracovníci ‚národopisného musea‘ u Amorta objednali zmenšenou plaketu.[1] Při srovnání realizace a samostatného reliéfu je patrné, že práce na místě se Amortovi tolik nezdařila, což je patrné například na tvářích postav, obzvláště na obličeji anděla, a na postavě v dolní části. Na reliéfní destičce jsou křídla téměř nepatrná, na rozdíl od realizace na fasádě, kdy vyniká pravé křídlo, jež je neperspektivně zobrazené ze zadní strany. Výzdoba domu byla v roce 1891 restaurována a nevíme, v jakém stavu byla fasáda předtím a do jaké míry restaurátor dílo upravoval.[2]

[1] Reliéf M. J. Husa v MHMP, patin. sádra, 86 x 45 cm, v půli zlomen, (evid. č.: Čpk. 251/02).

Reliéf (štítek) v NM, bílý kov, 8, 5 x 21 cm, (evid. č.: 54. 344), zřejmě později doplněn o dřevěný rámeček s nápisy oslavující výročí: 1415-1915, BRÁN PRAVDY AŽ DO SMRTI

[2] Dílo v roce 1981 zrestauroval F. Tomiška. Renovovaná plastika, Svobodné slovo, venkov, 6. 8. 1981.

Zdroj: www.socharstvi.info - Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu