Památník Jana Žižky z Trocnova je 11,4 ha rozlehlý areál, který se rozkládá poblíž osady Trocnov na Českobudějovicku. Jeho součástí jsou lesy, louky, samotný památník se sochou Jana Žižky, Mikšův dvorec, Žižkův dvorec - základy statku, ze kterého údajně husitský hejtman pocházel, dále muzeum a Žižkův pomník - pamětní kámen v místě původního Žižkova dubu, kde se vojevůdce podle pověsti narodil. Areál je od roku 1978 chráněn jako národní kulturní památka České republiky, nyní funguje jako pobočka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.


48.893283° N, 14.601908° Enavigovat

Areál byl během minulého režimu hojně využíván při oslavách různých výročí a jako cíl školních výletů, po roce 1989 návštěvnost klesla. Od roku 2004 se objekt snažil předat ÚZSVM do péče jiné státní složky. Ministerstvo kultury v roce 2008 schválilo převod památky i na nestátní subjekt. Z důvodu nerentability (náklady ve výši 400 000 Kč ročně s výtěžkem řádově v desítkách tisíc) ale zájem nejevilo ani město Borovany, ani Národní památkový ústav. Roku 2011 přijal objekt do péče Jihočeský kraj a předal jej do správy Jihočeskému muzeu.

Samotný památník navrhl profesor Josef Malejovský a vznikal v letech 1958 - 1969. Stavba má podobu komolého čtyřbokého jehlanu, na jehož vrcholu je umístěna socha Jana Žižky v nadživotní velikosti, která je směrována k východojihovýchodu.

Zdroj: cs.wikipedia.org - Památník Jana Žižky