Od roku 1931 zde na návrší se samotou Na Křížkách (Mandava) stojí památník, na němž můžeme přečíst nápis: ”Husitskému lidu, který v těchto místech poprvé si uvědomil, že milovati a držeti pravdu znamená brániti ji vždy a proti všem”.


49.9311111° N, 14.5891667° Enavigovat

Křížkový Újezdec náležel pánům z Říčan a jeho nejstarší dějiny souvisí s tímto městem. První zmínka o obci pochází ze dne 26. 11. 1349, kdy Jimram z Říčan ”Ymramus de Prohonicz et de Rzyczano” dal plat ”in Vgyezdecz” klášteru sv. Anny na Starém Městě pražském. Jeho syn Hynek prodal r. 1389 celou ves témuž klášteru, který později získal i nedaleké Všechromy. Pouze jeden poddanský statek zde patřil ke Štiřínu (roku 1654 jako Augezdecz). V roce 1672 klášter sv. Anny prodal Újezdec pod Křížky i Všechromy K. Zobelovi na Předboři, jehož dcera prodala roku 1681 Újezdec klášteru sv. Mikuláše na Starém Městě pražském ke statku (Velké) Popovice, v jehož držení se po zrušení kláštera vystřídali např. Hartmanové a hrabě Nostitz.

Přívlastek Křížový se vysvětluje podle kříže na blízkém kopci, na němž se v září 1419 shromáždil ohromný dav nuzáků z Prahy, poutníci z hory Tábor, plzeňská chudina, venkované z jihozápadních Čech - obrovité lidové shromáždění čítající 20-40 tisíc lidí před táhnutím na Vyšehrad. Bojovníci zde 29. září 1419 pod vedením kněze Václava Korandy přijímali pod obojí a odtud táhli na Prahu.

Zdroj: www.krizkovyujezdec.eu - Památník husitskému lidu