Husitský hejtman Matěj Louda z Chlumčan na píseckém kamenném mostě


49.306704° N, 14.150306° Enavigovat

Husitský hejtman Matěj Louda z Chlumčan na píseckém kamenném mostě, zdroj: Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu

L. 1426, 6. února sjeli se v Písku Chval z Machovic jako správce kraje, Aleš ze Žeberka, Petr a Jan bratři Zmrzlíkové ze Svojšína, Jan Smil z Křemže, Přibík z Klenové, Matěj Louda z Chlumčan, jako přední bojovníci a krajané stavu zemanského, zástupcové měst Písku, Klatov, Sušice, Prachatic a Domažlic. Tu se na tom usnesli, že víru svou, založenou na čtyřech článcích Pražských, chtějí nejen držeti, nýbrž i brániti, nepřátele její potírati, boje nuceného se nezříkati, avšak lidským způsobem jej vésti, vrchnosti světské poslouchati, práva a zřízení zemská zachovávati, zemi svou brániti proti plenícím až do těch hrdel a statkův, a jiným krajům pomáhati, pokud by ty navzájem pomáhaly i Práchenskému kraji.

Usnesení o tom poslali knížeti Korybutovičovi jako správci zemskému, radě a universitě Pražské, žádajíce, kdyby v tom usnesení bylo co scestného proti víře nebo obecnému dobrému, aby byli vystříháni. Usnesení samo vydává svědectví, ža zákon křesťanský lépe pochopili, nežli jejich ukrutní protivníci.

Zdroj: www.icpisek.cz - Obraz na hotelu Otava (Dvořáček)