Budova bývalé pošty.


49.913889° N, 13.975833° Enavigovat

Historicky nejpamátnější budova ve Zdicích. Ve sklepení jsou zachovány gotické valené klenby. Ještě v roce 1735 je dokladován původní středověký dům, který byl později barokně přestavěn. Ve druhé polovině 18. století byly provedeny klasicistické úpravy. Z té doby pochází mansardová střecha a ozdobný železný balkon s krásně kovanou mříží, na které je ve věnci monogram JGT. Objekt je evidován jako kulturní nemovitá památka. V letech 1985-90 provedena generální oprava budovy.

Dne 16. října 1424 se v této budově konalo památné shromáždění pánů podjednou a podobojí k vyjednání příměří mezi bojujícími stranami. Zástupci strany podobojí se sešli v husitském Berouně, přívrženci krále Zikmunda v katolickém Žebráku. K dohodě nedošlo, pouze se podařilo prodloužit příměří a další sněm se pak konal v Kouřimi.

V roce 1527 v této budově byla při zájezdní hospodě současně pošta. Lze oprávněně předpokládat, že sloužila tomuto účelu již o sto let dříve. Roku 1597 je hostinec uváděný pod názvem „U Krále Václava IV“. Roku 1779 byl zdejší poštmistr Jan Karel Gobes za své služby povýšen do šlechtického stavu s predikátem von Traufels. Pošta zde byla umístěna přibližně do roku 1810, kdy byla přemístěna do čp. 25 /tzv. Holečkův statek, který byl zdemolován v roce 1978 pro potřebu přístavby místní školy/. Do poloviny roku 1951 byl v budově hostinec. Tohoto roku sem byl přemístěn místní národní výbor. Od té doby slouží jako radnice doposud.

(text převzatý z desky na radnici ve Zdicích)

Zdroj: husitstvi.cz - místo památné shromáždění pánů podjednou a podobojí v roce 1424