Chrám Panny Marie Sněžné je kostel na Jungmannově náměstí na Novém Městě pražském, v těsném sousedství Václavského náměstí. Založen byl císařem Karlem IV. Z monumentálního projektu bylo postaveno jenom kněžiště (presbytář) a ambit. Výška kostelní klenby (34 metrů) je nejvyšší ze všech chrámů v Praze.


50.083° N, 14.4235556° Enavigovat

Chrám Panny Marie Sněžné byl založen roku 1347 císařem Karlem IV. (podle dobových zápisů byl založen dne 3. září 1347, tedy jeden den po korunovaci Karla IV.) jako budoucí korunovační chrám a klášterní svatyně karmelitánů.

Z původního projektu, který byl zamýšlen jako 100 metrů dlouhá stavba a výška lodi měla dosahovat 40 metrů, byl dokončen pouze presbytář (vysvěcen roku 1379) a klášter, tedy pouhý zlomek plánované stavby chrámu, který měl zastínit i svatovítskou katedrálu.

Stavba věže a lodi byla zahájena počátkem 15. století, ale přerušily ji husitské války. V té době zde působil husitský kazatel Jan Želivský. Během husitských válek byl objekt poničen (mimo jiné i sestřelen zvon z věže) a i dále pak pustl a chátral. Časem pak došlo i ke zřícení gotické klenby kostela.

Po roce 1606 se nedokončený a zchátralý komplex dočkal oprav od svých nových majitelů – bosých františkánů. Zřícená gotická klenba byla nahrazena renesanční konstrukcí (síťová renesanční klenba s malbami hvězdné oblohy, Panny Marie, Nejsvětější Trojice a svatých) a byla zbudována vstupní přístavba s kruchtou. Presbytář původně zamýšlené stavby dnes slouží jako kostel. Se svou výškou 31,5 metru je jednou z nejvyšších církevních staveb v Praze. Klášter byl obnoven v barokním duchu a zbytky gotického zdiva postranních lodí zůstaly zachovány v barokních kaplích zasvěcených Panně Marii a Janu Nepomuckému.

V interiéru kostela se nachází jedna z nejmohutnějších oltářních architektur v Praze (výška 29 metrů): raně barokní sloupový oltář završený monumentální Kalvárií, totiž sochami Ukřižovaného, sv. Jana Evangelisty a Panny Marie. Vybudovaný byl v letech 1649–1651 neznámým řezbářem. Autorem spodního oltářního obrazu, který představuje legendu o založení římského kostela ”Panny Marie Sněžné” (též Santa Maria Maggiore) je pražský malíř Antonín Stevens.

Na levém bočním oltáři se nachází barokní obraz Václava Vavřince Reinera: ”Zvěstování Panny Marie”.

Nad renesančním vstupním portálem se nachází mozaikový obraz Panny Marie Sněžné od Viktora Foerstera (1900) a výše, v západním průčelí nad vstupní přístavbou, se nachází rozetové okno. Stylové období založení chrámu připomíná gotická křtitelnice.

Zdroj: cs.wikipedia.org - Kostel Panny Marie Sněžné