Tato památka se datuje již do počátku našeho století. Město stále patřilo Auersperkům, kteří jej postupem času stále více zkrášlovali a obohacovali novými stavbami. Odhaduje se, že po první světové válce měla Vlašim asi 3500 obyvatel.


49.704167° N, 14.898333° Enavigovat

První vlašimský kulturní dům a současně památník padlým má dost zajímavou historii. Na výborové schůzi vzdělávacího sboru pro okres Vlašim dne 1. dubna 1919 obnovil dr. Karel Jelínek myšlenku z doby předválečné, kdy město chtělo oslavit pětisté výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa tím, že by vystavělo Husův dům. Tam by se pak nastěhovaly postupně čítárna, knihovna a muzejní spolek. Válka však tuto myšlenku zhatila. Protože se v roce 1919 usilovalo současně i o postavení památníku padlým, spojily se brzy obě myšlenky, aby v jedné stavbě bylo obojí. Proto byly svolány schůze všech spolků a utvořen výbor Spolku na postavení památníku padlým a zemřelým vojákům ve světové válce.

Na budovu bylo vyhlédnuto vhodné místo mezi kostelem a okresním soudem. Sbírka po domech vynesla přes šest tisíc. V roce 1923 už měl spolek dvacet tisíc na hotovosti.

Dne 26. března 1923 začaly přípravné práce na staveništi a 28. října téhož roku byl Husův dům otevřen a zpřístupněn veřejnosti

Zdroj: web.quick.cz - Husův dům