Renesanční měšťanský dům č.p. 71, zvaný Husův, se nachází v Husově ulici na nároží s ulicí Věžní. Jeho vlastníkem je město Prachatice.


49.012778° N, 13.997222° Enavigovat

Jedná se o původně gotický jednopatrový dům přestavěný renesančně ve druhé polovině 16. století do dosud dochované podoby s vysokou, pilastry členěnou, volutovou obvodovou atikou, zakrývající střechu spádovanou do středového úžlabí s výtokovým otvorem uprostřed atiky na straně do dnešní Husovy ulice, a bohatou výzdobou fasády převážně psaníčkovým sgrafitem, datovanou rokem 1555. Zajímavostí je jiné pojednání psaníček na průčelí do Husovy ulice a rohu ve Věžní ulici (nasvětlení zespodu) oproti většině plochy průčelí do Věžní ulice, kde jsou psaníčka nasvětlena shora. Psaníčkové sgrafito na průčelí do Husovy ulice navozuje dojem symetrického rozvržení ve skutečnosti asymetrické fasády s nepravidelně umístěnými okenními otvory.

Převažující psaníčkové sgrafito doplňují v pěti z šesti polí atiky do Věžní ulice figurální výjevy vyškrábané tenkou linkou v omítce: ve druhém poli od nároží slunce v kartuši, ve třetím poli honba na jelena, ve čtvrtém poli vlevo motiv lva a vpravo orlice, v pátém poli vlevo muž v dlouhém kabátci s holí v levé ruce a kohoutem v podpaždí pravé ruky, vpravo ponocný se svítilnou v pravé ruce a tyčí přes rameno v levé ruce, v šestém poli šašek pískající na píšťalu. Nad oknem v přízemí na straně do Husovy ulice je tenkou linkou v omítce vyryt někdejší znak Vyšehradského probošství (dva křížem položené klíče), vedle u nároží jezdec na koni, jakožto znak Viléma z Rožmberka. Vstup do objektu uvozuje řemeslně zpracovaný tesaný renesanční kamenný portál se zvýrazněným klenákem ve vrcholu a ornamentální plastickou výzdobou např. růžicemi.

V interiéru jsou cenné klenuté prostory, např. příčná síň v přízemí s hřebínkovou klenbou, v zadní části přízemí prostor s křížovými klenbami na střední sloupek. V patře místnosti s bohatou síťovou hřebínkovou klenbou či křížovými hřebínkovými klenbami. Sklepy jsou pod předním a středním traktem domu, valeně klenuté z kamene.

Dle tradice v domě bydlel v průběhu svých nedoložených studií na škole v Prachaticích Mistr Jan Hus. Roku 1826 zde byla městská škola, od roku 1966 byl dům sídlem Okresní lidové knihovny, následně (dosud) Městské knihovny Prachatice.

Dochovaným renesančním stylem zastřešení s obvodovou atikou a bohatou sgrafitovou výzdobou fasády psaníčkovým i figurálním sgrafitem patří dům č.p. 71 k historicky nejhodnotnějším objektům Městské památkové rezervace Prachatice.

Zdroj: www.prachatice.cz - Husův dům