Kdy se Přibík z Klenové ujal statku, přesně nevíme (snad to bylo v druhém desetiletí po svém dědovi Přibíkovi, připomínaném ještě v r


49.33208900° N, 13.22843600° Enavigovat

1408), ale držel ho až do své smrti r. 1465. Na počátku husitské revoluce byl stoupencem Husovým. R. 1426 se účastnil dobytí města Stříbra, které pak zůstalo jeho majetkem až do konce husitských válek. Ale r. 1432 uzavřel s rožmberskou stranou příměří a r. 1434 přestoupil na víru podjednou. Na straně husitů byl ještě při obléhání Plzně, kde bylo jeho obojetné jednání odhaleno a Přibík byl nuicen uprchnout. Také na straně císaře Zikmunda osvědčil své vojenské umění. Nebyl však jehom válečník, ale i politik, který jako jeden z prvých vystoupil proti králi Jiřímu z Poděbrad. Svých válečných zkušeností nepochybně Přibík využil při stavbě nového opevnění.

.

Zdroj: www.hrady.cz - Hrad