Řevnice
První písemná zmínka o sídle pochází z roku 1253, kdy král Václav I. nadal špitál sv. Františka u pražského mostu, spravovaný řádem křižovníků, mj. vesnicí Jeneč a kostelem v Řevnicích (villam Jens et eccl. in Reueniz). Od roku 1292 se Řevnice jmenují městečkem (Hrzeunicz civitas) a byly poddány zbraslavskému klášteru. Vyjma období husitských válek v 15. století náleželo městečko ke zbraslavskému panství až do zrušení poddanství. Přes Řevnice vedla Zlatá stezka, její část je zachovaná v podstatě původní štětované podobě (zelená turistická značka směrem od hřbitova na jih). Roku 1863 byla otevřena železniční trať z Prahy do Plzně a Řevnice se proměnily v oblíbené letovisko pražanů. Jižně od Řevnic jsou pozůstatky pásu opevnění z 30-tých let.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Řevnice

49.9144444° N, 14.2358333° E