Polná
V dobách husitských válek vládl na Polné Hynek Ptáček z Pirkštejna, vůdce strany podobojí, který k Polné přikoupil Přibyslav a hrad Ronov. Sňatkem s Markétou, dcerou Hynka Ptáčka, vyženil Polnou Viktorin z Poděbrad, syn krále Jiřího z Poděbrad, který Polné udělil v roce 1479 významná městská privilegia, znak a právo červené pečeti, zřízení věčného světla v polenském kostele a další práva, o která Polná přišla během válek. Dále nechal vystavět radnici, rybník Peklo a opravil městské hradby.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polná

49.4886111° N, 15.7161111° E