Jaroměř
Nejvýznamnější památkou Jaroměře je gotický chrám sv. Mikuláše – nejstarší zmínka o kostele je z roku 1325, s dnešní stavbou se započalo roku 1404 a pokračovalo až pak po husitských válkách, kostel zaklenut v 16. století. Roku 1590 byla před západní průčelí postavena renesanční předsíň, 1707 byla dokončena zvonice a roku 1753 se zřítila severní věž. Kostel byl roku 1904 a v letech 1906 – 1909 restaurován. Stavba je orientované síňové trojlodí s křížovou klenbou, šestibokým závěrem a kryptou. Průčelí je jednověžové s předsíní. K předsíni je připojena hranolová zvonice se sochou sv. Václava. Hlavní portál je gotický z roku 1410. Vybavení: rokokový hlavní oltář z let 1770 – 1772 se sochami – celek od M. Krupky. Kazatelna se sochařskou výzdobou a pontifikální křeslo od téhož. Dále čtyři boční oltáře z 2. poloviny 17. Století, hodnotná cínová křtitelnice z roku 1518 s pozdějším víkem a náhrobek litevského knížete Dimitrije Sangušky z roku 1554.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroměř

50.3502778° N, 15.9183333° E